FINISHING TOUCHES

WAXING

Lip / Brow / Chin
Rs.80.00

WAXING

Bikini
Rs.160.00

WAXING

Half Leg / Arm
Rs.155.00

WAXING

Three Quarter Leg
Rs.195.00

WAXING

Back / Chest
Rs.220.00

WAXING

Brazilian
Rs.295.00

WAXING

Hollywood
Rs.340.00

WAXING

Underarm
Rs.110.00